Boodskappe

  • LET WEL: NET EEN REKENING PER GESIN
  • HIERDIE WEBWERF IS VIR DIE GERIEF VAN DIE GEBRUIKER, DIE VOLGENDE VOORWAARDES GELD EGTER:

Terme en Voorwaardes

LAAT BESTELLINGS : VOORRAAD TEKORTE KAN TOT 14 WERKSDAE NEEM OM BY BOEKWINKEL AFGELEWER EN GEPROSESSEER TE WORD.

ALGEMEEN

DIE BOEKWINKEL VERSKAF GEEN TWEEDEHANDSE BOEKE NIE.
SKRYFBEHOEFTES IS NIE TERUGBETAALBAAR NIE.
OUERS MOET ENIGE NAVRAE OF PROBLEME MET BOEKWINKEL SELF UITSORTEER.
SOMMIGE VOORRAAD IN WINKEL IS AFHANKLIK VAN DIE BESKIKBAARHEID DEUR VERSKAFFERS. TEKORTE WORD DAN OP TERUGBESTELLING GEPLAAS.
'N BEWYS VAN BETALING IS BAIE BELANGRIK. NEEM KENNIS DAT DIT TOT 72 UUR KAN NEEM VIR 'N ELEKTRONIESE BETALING OM OP U REKENING TE REFLEKTEER.
DEPOSITOS IS NIE TERUG BETAALBAAR.
DEPOSITO DIREK IN BANKREKENING (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). NB! GEBRUIK ASB DIE KORREKTE VERWYSINGSNOMMER.
SLEGS ELEKTRONIESE BESTELLINGS WORD AANVAAR. GEEN PAKKETTE WORD UITGEDEEL VOORDAT VOLLE BETALING ONTVANG IS NIE.
AKKURATE INLIGTING EN VERWYSINGSNOMMERS IS NOODSAAKLIK BY DIE BETALING VIR DIE GLADDE VERLOOP VAN BESTELLINGS.
PRYSLYS GELDEND TOT EINDE JANUARIE 2019. DIE VERANDERING IN WISSELKOERSE KAN PRYSE BEINVLOED.
PAKKETTE MOET MET AFHAAL NOUKEURIG NAGEGAAN WORD VOOR DIT IN BESIT GENEEM WORD. BOEKWINKEL AANVAAR GEEN TEKORTE IN PAKKETTE, NADAT DAARVOOR GETEKEN IS NIE.
BESTELLINGS NA DIE AFSNYDATUM BEINVLOED BOEKE SE BESKIKBAARHEID. DUS KAN 'N WAGPERIODE ONTSTAAN VIR ONTVANGS VAN DIE BETROKKE TITELS.
AFSNYDATUM VIR BESTELLINGS: 1 NOVEMBER 2018 OM 12h00. DIE WEB MAAK WEER 24 NOVEMBER 2018 OM 08h00 OOP.

BETALINGS

GEEN KONTANTBETALINGS WORD BY BOEKWINKEL AANVAAR, SLEGS KAART, INTERNETBETALINGS OF 'N DIREKTE BANKDEPOSITO (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). VERMY ASSEBLIEF KONTANT INBETALINGS WEENS BANKKOSTES.
'N 25 % DEPOSITO MOET BETAAL WORD VOOR 1 NOVEMBER 2018 OM U BESTELLING TE BEVESTIG.
UITSTAANDE BEDRAG MOET TEEN 20 NOVEMBER 2018 (12h00) BETAAL WEES. DIE BOEKWINKEL MOET VOOR 1 NOVEMBER 2018 VIA EPOS IN KENNIS GESTEL WORD VAN ENIGE KANSELASSIE VAN BESTELLINGS.

AFHAAL VAN PAKKETTE

PAKKETTE WORD UITGEDEEL BY DIE SKOOL OP 23 NOVEMBER 2018 VANAF 07H00 T0T 19H00. GEEN BETALINGS KAN GEMAAK WORD OP DIE UITDEELDAG NIE.
INDIEN U PAKKET NIE AFGEHAAL IS NIE SAL 'N SMS GESTUUR WORD MET 'N ALTERNATIEWE AFHAALDATUM.
'N SMS MET AFHAALDATUM SAL GESTUUR WORD VIR BESTELLINGS WAT NA 24 NOVEMBER 2018 GEPLAAS WORD.

UITSTAANDE REKENINGE

DIT BLY U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM U UITSTAANDE REKENING TE VEREFFEN VOOR PAKKET ONTVANG KAN WORD.