Boodskappe

  • LET WEL: NET EEN REKENING PER GESIN
  • HIERDIE WEBWERF IS VIR DIE GERIEF VAN DIE GEBRUIKER, DIE VOLGENDE VOORWAARDES GELD EGTER:

Terme en Voorwaardes

ALGEMEEN

SKRYFBEHOEFTES IS NIE TERUGBETAALBAAR NIE.
DIE BOEKWINKEL VERSKAF GEEN TWEEDEHANDSE BOEKE NIE.
OUERS MOET ENIGE NAVRAE OF PROBLEME MET BOEKWINKEL SELF UITSORTEER.
ALLE VOORRAAD IN WINKEL IS AFHANKLIK VAN DIE BESKIKBAARHEID DEUR VERSKAFFERS. TEKORTE WORD DAN OP TERUGBESTELLING GEPLAAS.
'N BEWYS VAN BETALING IS BAIE BELANGRIK. NEEM KENNIS DAT DIT TOT 72 UUR KAN NEEM VIR 'N ELEKTRONIESE BETALING OM OP U REKENING TE REFLEKTEER.
DEPOSITO DIREK IN BANKREKENING (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). NB! GEBRUIK ASB DIE KORREKTE VERWYSINGSNOMMER.
SLEGS ELEKTRONIESE BESTELLINGS WORD AANVAAR. GEEN PAKKETTE WORD UITGEDEEL VOORDAT VOLLE BETALING ONTVANG IS NIE.
AKKURATE INLIGTING EN VERWYSINGSNOMMERS IS NOODSAAKLIK BY DIE BETALING VIR DIE GLADDE VERLOOP VAN BESTELLINGS.
PRYSLYS GELDEND TOT EINDE JANUARIE 2020. DIE VERANDERING IN WISSELKOERSE KAN PRYSE BEINVLOED.
AFSNYDATUM VIR BESTELLINGS: 14 NOVEMBER 2019 OM 18h00. DIE WEB MAAK WEER 23 NOVEMBER 2019 OM 08h00 OOP. GEEN VERANDERINGE MAG HIERNA AANGEBRING WORD NIE.
MY TOWER LABEL PAKKET BESTELLINGS SLUIT 13 DESEMBER 2019.
DIT IS U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM ONS IN KENNIS TE STEL VAN ENIGE BESTELLING KANSELASIES VOOR 14 NOVEMBER 2019.
BESTELLINGS NA DIE AFSNYDATUM BEINVLOED BOEKE SE BESKIKBAARHEID. DUS KAN 'N WAGPERIODE ONTSTAAN VIR ONTVANGS VAN DIE BETROKKE TITELS.
LAAT BESTELLINGS : VOORRAAD TEKORTE KAN TOT 14 WERKSDAE NEEM OM BY BOEKWINKEL AFGELEWER EN GEPROSESSEER TE WORD.

BETALINGS

'N 25 % DEPOSITO MOET SAAM MET DIE PLASING VAN DIE BESTELLING BETAAL WORD OM U BESTELLING TE BEVESTIG.
DEPOSITOS IS NIE TERUG BETAALBAAR.
GEEN KONTANTBETALINGS WORD BY BOEKWINKEL AANVAAR, SLEGS KAART, INTERNETBETALINGS OF 'N DIREKTE BANKDEPOSITO (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). VERMY ASSEBLIEF KONTANT INBETALINGS WEENS BANKKOSTES.
TOTALE BEDRAG MOET 48 UUR VOOR UITDEELDAG BETAAL WEES. STEL ONS VIA EPOS IN KENNIS VAN ENIGE BESTELLING KANSELLASIES VOOR HIERDIE GENOEMDE TYD.
TERUGBETALINGS ("Refunds") WORD SLEGS OP MAANDEINDE GEDOEN.

AFHAAL VAN PAKKETTE

PAKKETTE WORD UITGEDEEL BY DIE SKOOL OP 22 NOVEMBER 2019 VANAF 07H00 T0T 19H00. GEEN BETALINGS KAN GEMAAK WORD OP DIE UITDEELDAG NIE.
PAKKETTE MOET MET AFHAAL NOUKEURIG NAGEGAAN WORD VOOR DIT IN BESIT GENEEM WORD. BOEKWINKEL AANVAAR GEEN TEKORTE IN PAKKETTE, NADAT DAARVOOR GETEKEN IS NIE. PROBLEME EN TEKORTE MOET DADELIK REGGESTEL WORD DIE DAG WAT U DIE PAKKET AFHAAL.
INDIEN U PAKKET NIE AFGEHAAL IS OP 22 NOVEMBER 2019 NIE, SAL 'N SMS GESTUUR WORD MET 'N ALTERNATIEWE AFHAALDATUM.
'N SMS SAL GESTUUR WORD VIR DIE AFHAAL VAN BESTELLINGS WAT NA 22 NOVEMBER 2019 GEPLAAS WORD.

UITSTAANDE REKENINGE

DIT BLY U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM U UITSTAANDE REKENING TE VEREFFEN VOOR PAKKET ONTVANG KAN WORD.